• опубліковано 2019-05-17
  • Прес-конференція у зв’язку з виявленням цінних об’єктів підводної культурної спадщини

    17 травня в Музеї відбулась прес-конференція у зв’язку з виявленням цінних об’єктів підводної культурної спадщини в акваторії Чорного моря.
    Експедиція філії Національного військово-історичного музею України – Центрального військово-морського музею України, в районі північно-західної частини шельфу Чорного моря, виявила на дні не ідентифікований комплекс залишок кам’яних споруд. Глибина залягання: схил від 9 до 10 м. До складу комплексу входять: об’єкт №1 – стіна довжиною 25,3 м, висотою до 1 м і шириною до 0,5 м, об’єкт №2 – умовно названий залишками фундаменту будівлі з габаритами 10х5 м, висотою до 0,5 м, об’єкт №3 – не ідентифікована споруда з габаритами 2,9х1,8 м і висотою 0,5 м. Попередній візуальний огляд об’єктів дозволяє констатувати, що вказані споруди штучного походження, тобто є залишками фрагментів прадавніх споруд. 
    Виявлені об’єкти є цінним культурним і науковим надбанням як національного так і міжнародного значення. Подібних знахідок підводної культурної спадщини в акваторії Чорного моря до цього не було. Знахідка може внести суттєві зміни у вивчення історії України та кардинально змінити погляди на розвиток культур Чорноморського басейну.
    Метою прес-конференції було звернення уваги на унікальні об’єкти підводної культурної спадщини України, що потребують збереження та охорони. Враховуючи небезпеку пошкодження виявленої пам’ятки Музеєм спільно з Міністерством культури і Державною прикордонною службою розроблено комплекс заходів з її збереження. Спільно з Інститутом археології планується створення першого в Чорному морі підводно-археологічного парку, повномасштабне дослідження виявленої пам’ятки та її музеєфікація. Пакет паспортних документів на нововиявлений об’єкт передається до Міністерства культури для прийняття рішення про подальші дослідження.