Відзнаки часів Російської імперії, кінець 19-го - початок 20-го ст.

Відзнаки часів Російської імперії, кінець 19-го - початок 20-го ст.

 1. Кокарда нижніх чинів російської армії зразка 1907 року.
  Cap badge of lower ranks of the Russian army, introduced in 1907.
 2. Нагрудний знак випускника 2-го Київського Миколаївського військового училища, встановлений в 1915 році (копія).
  Graduation badge from the 2nd Kyiv Mykolaivske military school, introduced in 1915 (copy).
 3. Нагрудний знаквипускника Київського Миколаївського артилерійського училища, встановлений в 1915 році (копія).
  Graduation badge from the Kyiv Mykolayivske artillery school, introduced in 1915 (copy).
 4. Нагрудний знаквипускника Київського Олексіївського інженерного училища, встановлений в 1916 році (копія).
  Graduation badge from the Kyiv Oleksiivska engineer school introduced in 1916 (copy).
 5. Нагрудний знаквипускника Одеського Сергіївського артилерійського училища, встановлений в 1913 році (копія).
  Graduation badge from the Odessa Serhiivske artillery school, introduced in 1913 (copy).
 6. Нагрудний знаквипускника Одеського військового училища (копія).
  Graduation badge from the Odessa military school (copy).
 7. Нагрудний знак випускника школи прапорщиків, 1915-1917 рр. (копія).
  Graduation badge from the ensign school, 1915-1917 (copy).
 8. Нагрудний знак випускника школи прапорщиків революційного періоду (копія).
  Graduation badge from the ensign school, of the revolutionary period (copy).
 9. Нагрудний знак гвардійського флотського екіпажу, встановлений в 1910 році (копія).
  Badge of the Guards fleet crew (copy).
 10. Знак випускника цивільного вищого навчального закладу Російської імперії(копія).
  Badge of a graduate of a civilian educational facility of the Russian empire (copy).
 11. Знак на форму одягу урядовця відомства зв’язку (копія).
  Badge for an official of the communication department (copy).
 12. Погон поручника 7-го уланського Ольвіопольського полку, 1917 рік;
  Shoulder strap of a lieutenant of the 7th Uhlan Olviopolskyi regiment, 1917;
 13. Знак «Розвідник 1-го розряду».
  Badge «To a scout of the first degree».
 14. Медаль "У пам’ять війни 1853-1856 років".
  Medal "In memory of the War of 1853-1856".
 15. Медаль "За приборкання польського заколоту".
  Medal "For the suppression of the Polish rebellion".
 16. Медаль"У пам’ять російсько-японської війни".
  Medal "In memory of the Russo-Japanese war".
 17. Медаль "У пам’ять 100-ліття Вітчизняної війни 1812 року".
  Medal "In memory of the 100 years of the Patriotic war of 1812".
 18. Медаль "У пам’ять 300-ліття царювання дому Романових".
  Medal "In memory of the 300th anniversary of the reign of the Romanov dynasty".
 19. Знаки на погони та еполети офіцерів, що мають звання льотчика-спостерігача, встановлені в 1916 році (копія).
  Shoulder straps insignia of the pilots-observers, introduced in 1916 (copy).
 20. Нагрудний знак для офіцерів, які закінчили по 1-му та 2-му розряду курс Офіцерської Повітроплавної школи, встановлений в 1896 році (копія).
  Badge for officers, who graduated the Officers' Aeronautic School by 1st and 2nd category, introduced in 1896 (copy).
 21. Нагрудний знак військового льотчика, встановлений в 1913 році (копія).
  Badge of a military pilot, introduced in 1913 (copy).
 22. Нагрудний знак для офіцерів, які отримали звання морського льотчика, встановлений в 1915 році (копія).
  Badge of a military pilot of the naval aviation (copy).
 23. Нагрудний знак офіцерів Генерального штабу, які отримали звання льотчиків-спостерігачів, встановлений в 1914 році (копія).
  Badge for officers of the General Staff, who obtained rank of a pilot-observer, introduced in 1914 (copy).
 24. Нагрудний знак для офіцерів, що закінчили Військову школу льотчиків-спостерігачів, встановлений в 1916 році (копія). Школа була створена у Києві в 1915 році, знаходилась у сучасному Будинку вчителя. Спеціально для неї почало зводитись нове приміщення, на місці якого зараз знаходиться Центральний будинок офіцерів ЗСУ.
  Badge for officers, graduated from the Military school of pilots-observers (copy). The school was created in Kyiv in 1915, in the Pedagogical Museum. Specifically for the school a new building started to be built, now on it’s site is located the Central House of officers of the Armed Forces of Ukraine.