Вакансія молодшого наукового співробітника у філії
  • опубліковано 2021-05-25

Вакансія молодшого наукового співробітника у філії "Музей "Герої Дніпра" (Івано-Франківськ)

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Національного військово-історичного музею України, проводиться добір кандидатів для участі у конкурсі на заміщення вакантної наукової посади:

- молодший науковий співробітник (посадовий оклад 6 461 грн.) філії Національного військово-історичного музею України – Музей “Герої Дніпра” (місто Івано-Франківськ).

 

Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямами історія, музеєзнавство без вимог до стажу роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – Кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

- письмову заяву на ім’я директора Національного військово-історичного музею України про участь у конкурсі, написану власноруч;

- копію документа, що посвідчує особу;

- заповнену особову картку (встановленого зразка);

- автобіографію;

- копію трудової книжки;

- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєнні вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);

- письмову згоду на оброку персональних даних.

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подання документів — до 17.00 26.06.2021 року.

Дата проведення конкурсу — 08.07.2021 року.

Документи подавати за адресою: 01021, місто Київ, вулиця Грушевського 30/1, контактний номер (044) 284-62-12, електронна адреса: muzeyimt@ukr.net).

Заяви на конкурс на заміщення вакантної наукової посади та додані до них документи приймаються в кабінеті № 101Б Національного військово-історичного музею України за зазначеною вище адресою, телефон для довідок – (044) 284-62-12.

Посадова особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу та телефон для довідок: наукова співробітниця-відповідальна за роботу з кадрами Лапатійова Наталя Володимирівна, (044) 284-62-12.

У разі надсилання Кандидатом документів поштою датою надання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.