Підводна культурна спадщина України

Підводна культурна спадщина України

Дослідниками Центрального військово-морського музею України (філії Національного військово-історичного музею України) під загальним керівництвом директора Сергія Воронова завершено опрацювання Наукового реєстру підводної культурної спадщини України. Протягом 2017-2018 рр. істориками акумульовано більшість існуючих, як в Україні та за кордоном, архівних матеріалів та результатів досліджень. В Науковому реєстрі представлено детальний перелік всіх відомих рухомих і нерухомих об’єктів та пам’яток підводної культурної спадщини України (міст та поселень, військових кораблів, цивільних суден, військово-повітряної техніки та бронетехніки). Вперше систематизовано пам’ятки які відносяться до античності, середньовіччя і новітньої історії, та надано деталізовану інформацію щодо затонулих об’єктів і військової техніки епохи Першої та Другої Світових воєн, Громадянської війни в СРСР. Матеріали Реєстру є результатом архівних та підводно-археологічних досліджень вчених державного підприємства “Департамент підводної спадщини” (2005-2011 рр.), Кримської республіканської установи “Чорноморський центр підводних досліджень” (2012-2013 рр.), Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень (2016-2017 рр.) і Центрального військово-морського музею України (2017-2018 рр.). в ході виконання науково-дослідних програм по виявленню об’єктів з метою вивчення та здійснення обліку підводної культурної спадщини.
В Реєстрі представлена паспортна документація об’єктів та пам’яток підводної культурної спадщини України які взято на науковий та державний облік. Робота містить об’єктивну, багатосторонню і максимально повну фактологічну базу яка характеризує підводні пам’ятки Чорноморо-Азовського морських басейнів та Дніпровсько-Дунайської річкових систем, від античності і середньовіччя до новітньої історії. Представлено інформацію про всі відомі затонулі в водах нашої країни об’єкти: поселення та міста, військові кораблі та катери, цивільні судна, військово-повітряну техніку та бронетехніку. Інформація щодо кожного об’єкту містить: історичну (архівну) довідку, технічні характеристики, матеріали останніх досліджень, картографічну інформацію. В переліку зафіксовано лише об’єкти інформація про яких підтверджувалася, як мінімум, з двох державних незалежних джерел (затонулі або потоплені, вірогідно затонулі та такі які пропали безвісти). Вперше акумульовано і систематизовано деталізовану інформацію щодо затонулих об’єктів епохи Російсько-турецьких воєн, Кримської (Східної) війни, Громадянської війни в СРСР, Першої та Другої Світових воєн. Об’єкти є важливими історичними свідоцтвами подій минулого на теренах України. 
Реєстр є першою спробою акумуляції подібної інформації. Лише з розпадом СРСР стали можливі підводні дослідження Чорного моря, які до цього не проводилися в зв’язку з закритістю прибережних територій, що були зонами дій Військово-морського флоту і обмежувалися прикордонним режимом. На глибинах за 100 м дослідження не проводилися по причині відсутності відповідного пошукового та легководолазного обладнання і спорядження.
За даними 3-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини (13–14.IV.2011 р.), на сьогодні на дні річок, морів і океанів нашої планети знаходяться біля 250 тис. об’єктів підводної культурної спадщини різних епох і націй (в основному кораблів) які затонули лише за останні 400 років. За матеріалами ЮНЕСКО на 2005 р. лише в Середземному і Чорному морях виявлено біля 2 000 античних і середньовічних кораблів.
Приблизні статистичні розрахунки на основі аналізу архівних матеріалів лише XIX ст. показують що в Чорному морі, в середньому, щорічно гинуло біля 20 вітрильних кораблів. Враховуючи інтенсивність судноплавства за останні 25 століть стабільно однаковим, вірогідна гіпотеза що за цей час затонуло біля 50 тисяч суден різних типів, класів і призначення. Вірогідно що значна частина плавзасобів піднята. Враховуючі відсутність повної архівної бази в даному питанні, прорахувати навіть приблизне співвідношення на сьогодні не можливо. Згідно з архівними матеріалами біля 50% кораблів затонуло на глибинах більше 100 м. В більшості випадків архівна інформація про місце загибелі кораблів і суден не є достовірною.
Всього до Реєстру включено: 2041 пам’яток (по факту на 18.IV.2017 р.).
Географічний поділ:
Акваторія Чорного моря: 1672 об’єктів;
Акваторія Азовського моря: 155 об’єктів;
Акваторія р. Дніпро та Дніпровської водної системи: 105 об’єктів; 
Акваторія р. Дунай та Дунайської водної системи: 109 об’єктів; 
Історичний поділ:
Період після 2-ї Світової війни: 24 об’єкти;
2-га Світова війна: об’єктів; 1588 об’єктів;
Громадянська війна в СРСР: 54 об’єкти;
1-ша Світова війна: 31 об’єкт;
Російсько-Турецькі війни - Кримська війна – початок XX ст.: 261 об’єкт;
Середньовіччя: 23 об’єкти;
Антична епоха: 49 об’єктів; 
Меотичний ярус неогену: 1 об’єкт.